Boete door rood rijden

boete door rood rijden
Een boete voor door rood rijden kunt u krijgen wanneer je door rood rijdt en wordt geflitst of staande gehouden. De boete voor het door rood rijden is in Nederland erg hoog. Het is één van de hoogste bekeuringen en valt in dezelfde als niet handsfree bellen en bumperkleven. De verklaring die hiervoor gegeven wordt is dat door rood rijden veel ongelukken veroorzaakt. De ongelukken die voortkomen uit het door rood licht rijden hebben een grote kans op een dodelijke afloop.

 Heeft u een boete ontvangen voor het door rood rijden dan raden we u aan om bezwaar te maken. U kunt gebruik maken van onze nauwkeurig opgestelde voorbeeldbrieven. Door hiervan gebruik te maken bespaart u tijd en vergroot u de kans op succes.

Regels bij verkeerslicht


Vanuit de wet gezien kunt u een boete krijgen voor door rood rijden wanneer u door rood rijdt, of door oranje. Door oranje rijden wordt als door rood rijden gezien wanneer u nog had kunnen stoppen voor het stoplicht zonder dat er een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Binnen de bebouwde kom is de snelheidslimiet vaak 50 km per uur of lager. Met deze snelheid is het meestal mogelijk om te stoppen voor het oranje licht.

Wanneer u te hard rijdt is dat voor de agent geen excuus om niet te kunnen stoppen voor oranje!

Rood licht


Niet alleen bij een stoplicht kunt u de boete krijgen voor door rood rijden. Ook bij een knipperlicht bij een brug of een spoorwegovergang kunt u de boete in uw brievenbus ontvangen.

Hoogte van de boete


De boetes in Nederland zijn de hoogste van Europa. Nergens betaald u zo veel als voor een verkeersovertreding als in Nederland. De hoogte van de boete voor door rood licht rijden is in 2014 maar liefst € 230. De boete is daarmee met 10 euro gestegen ten opzichte van vorige jaar.

Bezwaar maken: bekeuring door rood


Bent u het niet eens met uw boete voor door rood rijden, dan kunt u uiteraard bezwaar maken. Er zijn veel ongegronde redenen voor een bezwaar, maar ook een aantal gegronde. Om u te helpen de afweging te maken of u bezwaar zult maken of niet hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

 Een gegronde reden voor door rood rijden is doorgang verlenen aan hulpdiensten. Dit is een bijzondere situatie, waarbij het nodig kan zijn om door het rode licht te rijden. Als u door een flitspaal toch een boete thuisgestuurd krijgt, dan heeft u een goede reden voor bezwaar.

 Een andere reden kan zijn dat u het niet eens bent met de observatie van de agent. Ook agenten zijn mensen en maken fouten. Let er wel op dat de observatie van de agent vaak zwaarder telt dan wat u schrijft. Hierbij worden ook de aantekeningen op de bon van de agent meegenomen.

 Een andere mogelijkheid voor bezwaar is een verzoek om de ijkingsbewijs van de flitspaal. Het is namelijk mogelijk dat de flitspaal verkeerd werkt. U hebt het recht hiernaar te verzoeken.

 Ten slotte kan het natuurlijk ook zo zijn dat u niet in de auto reed, of dat deze zelfs gestolen was. Ook dat is een goede reden om bezwaar aan te tekenen. Op onze website kunt u bezwaarschriften vinden. Gebruik deze bij het opstellen van uw bezwaar voor door rood rijden. Het kan u veel tijd besparen.