Record aantal bekeuringen 2009

De politie heeft in het voorgaande jaar maarliefst 11,8 miljoen bekeuringen uitgeschreven. Ten opzichte van het jaar 2008 zijn dit er 160.000 meer. Op plekken met trajectcontrole is de weggebruiker gewent en houdt zich beter aan de voorgeschreven maximumsnelheid. Hier daalde het aantal bekeuringen met bijna 360.000. Er werden in dit jaar wel meer snelheidsovertredingen met radarcontroles gemeten en bekeurd.

Dit jaar heeft de politie zich voornamelijk gericht op niet handsfree bellen. Hiervoor gingen in het afgelopen jaar 20.000 mensen meer op de bon wat neer komt op een totaal van 136.000. Het aantal parkeerboetes nam met 41.000 drastisch toe, de precieze oorzaak hiervan is niet onderzocht (of niet bekendgemaakt).

Mocht u zelf de dupe zijn geworden van een parkeerboete of een boete voor te hard rijden, maak dan gebruik van onze voorbeeldbrief bezwaarschrift onderaan de pagina. Wij hebben deze speciaal opgesteld, zodat u effectief en snel bezwaar kunt indienen tegen een in uw ogen onterechte bekeuring.