Bezwaarschrift bekeuring

Voorbeeld bezwaarschrift ookwel bezwaarbrief tegen een bekeuring vindt u onderaan de tekst om u te helpen bij het indienen van uw bezwaar. Bezwaar maken tegen een bekeuring is erg gebruikelijk en zeker niet onverdienstelijk.

Bezwaarschrift

Met een bezwaarschrift kun je een besluit van een bestuursorgaan aanvechten. Een bekeuring is een besluit van een bestuursorgaan. Met het indienen van een bezwaarschrift start je een bestuursrechtelijke procedure.

Goede redenen voor bezwaarschrift

Met een bekeuring beschikt u over een schriftelijke bevestiging dat er een overtreding heeft plaatsgevonden waaraan u gekoppeld bent. Dit is het welbekende (en gehate) gele papiertje. Bent u het niet eens met de reden waarom u de boete heeft ontvangen dan kunt u middels een bezwaarschrift bezwaar indienen.

Meest voorkomende goede redenen voor bezwaarschrift tegen een bekeuring:
 • U bent niet (meer) de eigenaar van de auto waarvoor u de bekeuring heeft ontvangen
 • U was niet de bestuurder en de auto is tegen uw wil in gebruikt
 • U was niet op de aangegeven tijdstip en/of plaats
 • Er was een noodsituatie en heeft hier bewijs van
 • Er waren wegwerkzaamheden en het bord (J18) ontbrak
 • Bekeurd met behulp van een lasergun, maar niet staande gehouden
 • Als de beschikking later dan 4 maanden op de mat ploft, in het geval van huurauto’s 8 maanden

Belangrijke onderdelen

In het bezwaarschrift is het belangrijk de volgende gegevens te vermelden:
 • Aanslagnummer van de bekeuring
 • Datum van opleggen van de bekeuring
 • Kenteken auto
 • NAW-gegevens eigenaar
 • NAW-gegevens bestuurder (wanneer dit nodig is)
 • Nummer van de parkeervergunning of gehandicapten kaart (wanneer dit nodig is)

Voorbeeld aanleiding bekeuring

Daniel rijdt op de A27 richting Gorinchem en heeft de vaart er lekker in. De toegestane snelheid is 120 kmph en de huidige snelheid ligt rond de 135 kmph. Hij heeft op dit traject al vaker een bekeuring gekregen, maar het is laat en lekker rustig op de weg. Bij een afrit staat een radarcontroleteam verdekt opgesteld en zij meten de snelheid van Daniel. De snelheid die zij meten is 150 en deze snelheid staat dan ook met een lichte correctie op de bekeuring die bij Daniel op de mat ploft.

Daniel bekijkt de bekeuring en meent zich te herinneren dat de snelheid veel lager lag dan de geschreven 150kmph, zo hard rijdt hij zelden. Volgens de brief heeft hij nog enkele weken de tijd om bezwaar te maken middels een bezwaarschrift op de bekeuring.
In het bezwaarschrift schrijft hij; “het klopt dat ik op deze datum op de aangegeven locatie reedt, maar nooit met deze hoge snelheid. Mijn vermoeden derhalve is dat de meetapparatuur niet in orde was. Verder kan ik me voorstellen dat wanneer de apparatuur wel in orde blijkt te zijn de overtreding door een andere automobilist begaan is. Daarom verzoek ik u de kentekens na te gaan om te kijken of er mogelijk twee auto’s op de foto staan en het bewijs te leveren dat ik de overtreder ben geweest.

Ik zie graag een kopie van het ijkrapport tegemoet, zoals dat geldig was op de dag van de overtreding. Daarnaast verzoek ik u ook de overige bewijslast zo spoedig mogelijk naar mij op te sturen.

Indien het bovenstaande geen voldoende bewijs oplevert voor het mij ten laste gelegde, ga ik ervan uit dat u de sanctie ongedaan zult maken en de bekeuring naar aanleiding van dit bezwaarschrift laat vervallen.”
Bezwaarschrift bekeuring

Bezwaarschrift bekeuring

Aanslagnummer : 12345678
Dagtekening : 13-02-2010
Tijdstip : 13:37
Straatnaam : Dorpstraat ons dorp
Kenteken : 12-34-JC
Merk voertuig : Volkswagen

Gegevens betrokkene
Kentekenhouder : Naam en voorletters Dhr. PT Kuiken
Geboortedatum : 01-02-1987
Adres : Dorpstraat ons dorp
Postcode en woonplaats : 1234JC Bezwaarschrift bekeuring plaats
Telefoonnummer : 0612345678
Vergunningnummer : 12345678

Parkeerder
Naam en voorletters : Dhr. PT Kuiken
Geboortedatum : 01-02-1987
Adres : Dorpstraat ons dorp
Postcode en woonplaats : 1234JC Bezwaarschrift bekeuring plaats

Bekeuring bezwaarschrift
Op het moment dat de bekeuring werd uitgeschreven was ik een parkeerkaartje aan het kopen. Waarschijnlijk heb ik in deze paar minuten de parkeerwachten gemist en daardoor een bekeuring ontvangen. Daartegen dien ik nu een bezwaarschrift in.

Handtekening
13-02-2010

Voorbeeldbrief