Verkeersboetes omhoog 2011/2012

De minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft middels een brief aan de Kamer duidelijk gemaakt dat de bekeuringen voor verkeersovertredingen omhoog gaan. Het zal met name gaan om overtredingen die Ivo als "asociale overtredingen" ziet, hierbij kun je denken aan een verhoging van maar liefst 40 euro wanneer er 10 kilometer te hard gereden wordt binnen de bebouwde kom. De boete komt hiermee op 93 euro.

De minister heeft gebruik gemaakt van een motie van de SGP. Zij pleiten voor een speciale aanpak bij grove verkeersovertredingen. De motie sprak over snelheidsovertredingen in woonwijken, hufterigheid en herhaaldelijk wangedrag.