Te hard rijden grootste ergernis

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat te hard rijden in de woonomgeving nog steeds de nummer één ergernis is in de overlast van het Nederlandse verkeer. Deze overlast stond zowel bij de deelnemers aan het onderzoek in de stad en op het platteland op de eerste plaats.

Van alle onderzochte leeftijdsgroepen ervaart de groep tussen de 25 en 44 jaar de meeste overlast van te hard rijden, foutparkeerders en agressie in het verkeer. Jongeren hebben veel minder overlast van de geluidshinder die het verkeer veroorzaakt dan mensen boven de 25 jaar.

De overlast is het grootste in de steden en hoewel het aantal voertuigen in de afgelopen zes jaar met één miljoen is toegenomen is de overlast gelijk gebleven.