Stappenplan verweer Transactievoorstel

Indien u het niet eens bent met het transactievoorstel kunt u de onderstaande stappen uitvoeren. Deze stappen bereiden u voor op het verweer tegen een transactievoorstel.

Stap 1: Wacht op eerste transactievoorstel

Wanneer u tot betaling overgaat accepteert u het transactievoorstel, waarmee de mogelijkheid tot bezwaar maken komt te vervallen. Het gevolg van niet betalen is dat u een tweede transactievoorstel of een dagvaarding(bij ontvangst dagvaarding kunt u stap 2 overslaan) krijgt.

Stap 2: Wacht op tweede transactievoorstel

Ook hierbij geldt, niet betalen wanneer u tot betaling overgaat accepteert u het voorstel.

Stap 3: Ontvangst dagvaarding

Wanneer u niet reageert op het/de transactievoorstel(len) komt de zaak bij de Officier van Justitie in de lade. Deze kijkt vervolgens of de zaak voor de rechter komt en stuurt u de dagvaarding toe. Hierop staat waarvoor en wanneer u in de rechtbank moet verschijnen.

Stap 4: Verschijnen op de zitting

In de zitting kunt u zich verweren. Dit houdt in dat u uw verhaal mag vertellen en hiermee de rechter van uw gelijk te overtuigen. Hiervoor zijn goede bewijzen nodig(bijvoorbeeld bewijs dat u op dat moment aan het werk was van werkgever). De rechter bepaalt vervolgens de hoogte van de straf of spreekt u vrij.