Voorbeeldbrief bezwaar Justitie/gemeente

U kunt onze voorbeeldbrief voor bezwaar bij Justitie/gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld een parkeerboete. Vergeet niet om de tekst tussenhaakjes te verwijderen/vervangen. Het is ook mogelijk om de voorbeeldbrief bij onze externe host als Word-bestand te downloaden.

Aan: Officier van Justitie/Gemeente
(adres bovengenoemde)
(postcode en woonplaats bovengenoemde)


(uw woonplaats), (de datum)

Betreft: Bezwaarschrift tegen (verkeersovertreding)
Beschikkingsnummer :
Naam betrokkene :
Geboortedatum en –plaats :
Adres :
Postcode en plaats :

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de bovengenoemde beschikking.
De reden waarom ik mij niet kan verenigen met de beschikking is als volgt:

Reden -> bijvoorbeeld was aan het werk dus kan deze verkeersovertreding niet gemaakt hebben, onduidelijke borden, overmacht, verzachtende omstandigheden, etc.)

Ik verzoek u op grond van bovenstaande redenen de beschikking te vernietigen. (U kunt ook vragen om een wijziging van het bedrag en/of een toelichting in een persoonlijk gesprek)

Hoogachtend,

(handtekening)
(adresgegevens + telefoonnummer)

Bijlage: kopie beschikking