Snelheidsboete

Een snelheidsboete is een overtreding waarbij men de geldende maximumsnelheid overschrijd. Een dergelijke overtreding wordt geconstateerd door bijvoorbeeld een laserteam, flitspaal of in persoon door een agent. Een recente ontwikkeling zijn de omstreden trajectcontroles die in Nederland geplaatst zijn. Hier wordt je bij binnenkomst door camera's geregistreerd. Wanneer je je nog op de weg bevindt bij de traject "verlatingscamera's" en je snelheid de maximum snelheid overschrijdt is de kans groot dat je een snelheidsboete in de bus krijgt.

Een snelheidsovertreding is een wetsovertreding die in Nederland meestal bestraft wordt met een geldboete. Met een snelheidsoverschrijding die meer is dan 50 km/h wordt het rijbewijs van de bestuurder in beslag genomen en een snelheidsboete uitgeschreven voor de snelheidsovertreding.

Snelheidsboete voorkomen

De beste manier om een snelheidsboete te voorkomen is je natuurlijk aan de snelheid te houden. Dit is soms erg lastig gezien de wegen vaak tegen hogere snelheden bestand zijn. Er zijn twee hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het voorkomen van een snelheidsovertreding, namelijk:
  • Navigatiesysteem met een waarschuwing bij snelheidsovertreding
  • Cruisecontrol, zodat je op lange rechte stukken eenvoudig dezelfde snelheid kunt behouden

Bezwaarschrift snelheidsboete

Bezwaar maken tegen een snelheidsboete is veel voorkomend. Het komt regelmatig voor dat er foutjes gemaakt worden bij het vaststellen van de snelheidsovertreding of opstellen van de snelheidsboete. Het is van belang dat je bij het bezwaar maken duidelijk uitlegt waarom je het niet eens bent met de bekeuring. Geef argumenten en probeer die te staven met bewijzen, zoals bewijs van werkgever dat je op het tijdstip van de bekeuring aan het werk. Hiermee geef je aan niet op de locatie aanwezig te zijn geweest tijdens de overtreding.
Ook kun je controleren of alles goed is gegaan tijdens het opstellen van de snelheidsboete. Hierbij kun je verzoeken om de volgende kopie├źn:
  • Het brondocument
  • Een proces-verbaal gelijkend document, waaruit blijkt hoe de vermeende overtreding is waargenomen.
  • Ijkrapport van de apparatuur
  • Foto of video van de overtreding waarbij de tijd en datum te achterhalen zijn.
We raden je om gebruik te maken van onze voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen een snelheidsboete. Deze kun je vinden onderaan de pagina.

Hoogte bekeuring snelheidsovertreding in 2010

De hoogte van de boete voor je snelheidsovertreding hangt af van je snelheid. Op onderstaande afbeeldingen (Doorklikken voor groot formaat) kun je de hoogte van de verschillende snelheidsovertredingen zien en de daarbij behorende snelheidsboetes. Wanneer er sprake is van wegwerkzaamheden worden de onderstaande boetes verdubbeld.

Snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom:
snelheidsboete binnen de bebouwde kom

Snelheidsovertreding (auto)weg buiten de bebouwde kom:
snelheidsboete buiten de bebouwde kom

Snelheidsovertreding op snelweg:
Snelheidsboete op de snelweg